Banner

Banner

kunstprojecten

Kunstprojecten

Kunstprojecten kunnen bestaan uit een eenmalige les of blokken van 2, 3….. sessies van 45 minuten met een bepaald thema/ onderwerp. Het accent ligt hierbij op de ervaring voor het kind en niet zozeer op de uitvoering van de dans. Kinderen met hoofd, hand, hart betrekken bij het onderwerp.Doelstelling van de kunstprojecten is om de kinderen:


  • veel plezier laten beleven aan het project
  • meer over dans te laten ontdekken/ te leren
  • muziek laten horen, voelen en tellen
  • bewust te laten worden van de begrippen tijd, ruimte en kracht in dans
  • eigen mogelijkheden van lichaam en geest te laten ontdekken
  • eigen mogelijkheden uitbreiden, verrijken, verdiepen
  • fantasie en creativiteit te prikkelen
  • zelfvertrouwen vergroten
  • bewust te laten worden van anderen
  • sociale vaardigheden van de kinderen te verbeteren